Získajte prístup k tisícom obchodných príležitostí

Gi-Broker

Free Mobile App

Stiahnite si našu aplikáciu

Vážený klient, aby sme vám vedeli ponúknuť lepšie služby, deaktivujte si plugin AdBlock, ktorý práve používate vo svojom webovom prehliadači. Ďakujeme.

Obchodní podmínky

Poplatok za držanie pozície cez noc sa počíta podľa všetkých pozícií, ktoré zostali otvorené cez noc. Poplatok sa strháva v 00:00 GMT podľa nasledujúcich pravidiel:

Pre FX je poplatok počítaný ako 0,015% celonočnej expozície.

Pre CFD (okrem krypromien) sa poplatok počíta ako 0,015% celonočnej hodnoty kontraktu v amerických dolároch. Pre CFD na kryptomeny sa poplatok počítá ako 2 % celonočnej hodnoty kontraktu v amerických dolároch.

Páka:

Obchodovanie s devizovými menami (Forex):
Obchodovanie s komoditami: 1:100
ZLATO, STRIEBRO, OLEJ: 1:100
Zbytok komodít: 1:100
CFD na indexy: 1:100
CFD na akcie: 1:10
CFD na kryptomeny: 1:1

CFD nedenominované v USD:
Zisky/straty akciových a indexových CFD, ktoré sú kotované v mene ich príslušného trhu, budú prevedené na USD.

Minimálna vzdialenosť príkazu stôp a trailing stop:
Príkazy stop a trailing stop musia byť umiestnené vo vzdialenosti minimálne 15 pipov od aktuálnej tržnej ceny.

 

Unfortunately, we do not offer our services to residents.

Ok