Obchodní podmínky


 
Poplatok za držanie pozície cez noc sa počíta podľa všetkých pozícií, ktoré zostali otvorené cez noc. Poplatok sa strháva v 00:00 GMT podľa nasledujúcich pravidiel:

Pre FX je poplatok počítaný ako 0,015% celonočnej expozície.

Pre CFD (okrem krypromien) sa poplatok počíta ako 0,015% celonočnej hodnoty kontraktu v amerických dolároch. Pre CFD na kryptomeny sa poplatok počítá ako 2 % celonočnej hodnoty kontraktu v amerických dolároch.

Páka:
 • Obchodovanie s devizovými menami (Forex):
 • Obchodovanie s komoditami:
 • ZLATO, STRIEBRO, OLEJ:
 • Zbytok komodít:
 • CFD na indexy:
 • CFD na akcie:
 • CFD na kryptomeny:
 • 1:100
 • 1:100
 • 1:100
 • 1:100
 • 1:10
 • 1:1


CFD nedenominované v USD:
Zisky/straty akciových a indexových CFD, ktoré sú kotované v mene ich príslušného trhu, budú prevedené na USD.

Minimálna vzdialenosť príkazu stôp a trailing stop::
Príkazy stop a trailing stop musia byť umiestnené vo vzdialenosti minimálne 15 pipov od aktuálnej tržnej ceny.