Získajte prístup k tisícom obchodných príležitostí

Gi-Broker

Free Mobile App

Stiahnite si našu aplikáciu

Vážený klient, aby sme vám vedeli ponúknuť lepšie služby, deaktivujte si plugin AdBlock, ktorý práve používate vo svojom webovom prehliadači. Ďakujeme.

Právne vyhlásenie

Značku "GI Broker" vlastní a spravuje spoločnosť HighSky Brokers

Značku "GI Broker" vlastní a spravuje spoločnosť HighSky Brokers a.s., so sídlom na adrese Vodičkova 710/31, Praha 1, IČ: 247 10 164, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 16338 (ďalej len "spoločnosť").


Spoločnosť poskytuje investičné služby podľa Zákona č.256/2004 Zb., o podnikaní na kapitálovom trhu, v platnom znení, na základe povolenia na činnosť obchodníka s cennými papiermi udeleného Českou národnou bankou.

HighSky Brokers a.s., ako obchodník s cennými papiermi a ako predmet verejného záujmu, v súlade s časťou § 44 odseku 6 Zákona č. 93/2009 Zb. o audítoroch, v znení neskorších predpisov, nezakladá komisiu pre audit. Komisia pre audit funguje ako dozorná rada, ktorej členmi sú Jana Rauerová, Grzegorz Kujawski a Alexander Leszek Konopka.

Akékoľvek informácie obsiahnuté na internetových stránkach prevádzkovaných spoločnosťou, nemožno považovať za výzvu, návrh alebo podnet na urobenie investičného rozhodnutia vo vzťahu k investičnému nástroju. Spoločnosť neposkytuje investičné rady a investičné odporúčania, ako je definované vo vyššie uvedenom právnom akte.

Unfortunately, we do not offer our services to residents.

Ok