Právne vyhlásenie

Značku "GI Broker" vlastní a spravuje spoločnosť HighSky Brokers

Značku "GI Broker" vlastní a spravuje spoločnosť HighSky Brokers a.s., so sídlom na adrese Vodičkova 710/31, Praha 1, IČ: 247 10 164, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 16338 (ďalej len "spoločnosť").
 
Spoločnosť poskytuje investičné služby podľa Zákona č.256/2004 Zb., o podnikaní na kapitálovom trhu, v platnom znení, na základe povolenia na činnosť obchodníka s cennými papiermi udeleného Českou národnou bankou.
 
HighSky Brokers a.s., ako obchodník s cennými papiermi a ako predmet verejného záujmu, v súlade s časťou § 44 odseku 6 Zákona č. 93/2009 Zb. o audítoroch, v znení neskorších predpisov, nezakladá komisiu pre audit. Komisia pre audit funguje ako dozorná rada, ktorej členmi sú Jana Rauerová, Grzegorz Kujawski a Alexander Leszek Konopka.
 
Akékoľvek informácie obsiahnuté na internetových stránkach prevádzkovaných spoločnosťou, nemožno považovať za výzvu, návrh alebo podnet na urobenie investičného rozhodnutia vo vzťahu k investičnému nástroju. Spoločnosť neposkytuje investičné rady a investičné odporúčania, ako je definované vo vyššie uvedenom právnom akte.