Získajte prístup k tisícom obchodných príležitostí

Gi-Broker

Free Mobile App

Stiahnite si našu aplikáciu

Vážený klient, aby sme vám vedeli ponúknuť lepšie služby, deaktivujte si plugin AdBlock, ktorý práve používate vo svojom webovom prehliadači. Ďakujeme.

Dokumentácia

Táto stránka obsahuje dokumentáciu popisujúcu zmluvný vzťah medzi klientom a spoločnosťou HighSky Brokers, a.s., ktorá poskytuje investičné služby pod značkou GI Broker.

Kľúčové informácie o Finančných inštrumentoch

Klientská dokumentácia

Ďalšie dokumenty

Finančné nástroje

Archiv

Informácie o statusu poskytovateľa služieb

HighSky Brokers, a.s. je obchodníkom s cennými papiermi, ktorý pôsobí v rámci európskych štandardov stanovených smernicou MiFID. Spoločnosť pôsobí na základe povolenia na činnosť obchodníka s cennými papiermi udeleného Českou národnou bankou, v jednotlivých krajinách konkrétne za nasledujúcich podmienok:

Česká republika – HighSky Brokers, a.s. má sídlo na adrese Praha 1, Vodičkova 710/31, PSČ 110 00. Podlieha dohľadu Českej národnej banky so sídlom Praha 1, Na Příkopě 28, PSČ 115 03, www.cnb.cz.

Poľsko – zaregistrovaná k poskytovaniu cezhraničných služieb u KNF - Komisja Nadzoru Finansowego, k poskytovaniu finančných služieb pobočkou vo Varšave, Grzybowska 80/82, 00-844, www.knf.gov.pl.

Francúzsko – zaregistrovaná k poskytovaniu cezhraničných služieb u AMF - Autorité des Marchés Financiers, 17, place de la Bourse, 75082 Paris, www.amf-france.org.

Slovensko – zaregistrovaná k poskytovaniu cezhraničných služieb Národnou bankou Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava, www.nbs.sk.

Rumunsko – zaregistrovaná k poskytovaniu cezhraničných služieb u National Bank of Romania, 25 Lipscani Street, Bukurešť 3, www.bnro.ro.

Bulharsko – zaregistrovaná k poskytovaniu cezhraničných služieb u Bulgarian National Bank, Knyaz Alexander І Sq., 1000 Sofia, www.bnb.bg.

Unfortunately, we do not offer our services to residents.

Ok