Dokumentácia

Táto stránka obsahuje dokumentáciu popisujúcu zmluvný vzťah medzi klientom a spoločnosťou HighSky Brokers, a.s., ktorá poskytuje investičné služby pod značkou GI Broker.


Kľúčové informácie o Finančných inštrumentoch Klientská dokumentácia Ďalšie dokumenty Finančné nástroje Informácie o statusu poskytovateľa služieb

HighSky Brokers, a.s. je obchodníkom s cennými papiermi, ktorý pôsobí v rámci európskych štandardov stanovených smernicou MiFID. Spoločnosť pôsobí na základe povolenia na činnosť obchodníka s cennými papiermi udeleného Českou národnou bankou, v jednotlivých krajinách konkrétne za nasledujúcich podmienok:

Česká republika – HighSky Brokers, a.s. má sídlo na adrese Praha 1, Vodičkova 710/31, PSČ 110 00. Podlieha dohľadu Českej národnej banky so sídlom Praha 1, Na Příkopě 28, PSČ 115 03, www.cnb.cz.

Poľsko – zaregistrovaná k poskytovaniu cezhraničných služieb u KNF - Komisja Nadzoru Finansowego, k poskytovaniu finančných služieb pobočkou vo Varšave, Grzybowska 80/82, 00-844, www.knf.gov.pl.

Francúzsko – zaregistrovaná k poskytovaniu cezhraničných služieb u AMF - Autorité des Marchés Financiers, 17, place de la Bourse, 75082 Paris, www.amf-france.org.

Slovensko – zaregistrovaná k poskytovaniu cezhraničných služieb Národnou bankou Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava, www.nbs.sk.

Rumunsko – zaregistrovaná k poskytovaniu cezhraničných služieb u National Bank of Romania, 25 Lipscani Street, Bukurešť 3, www.bnro.ro.

Bulharsko – zaregistrovaná k poskytovaniu cezhraničných služieb u Bulgarian National Bank, Knyaz Alexander І Sq., 1000 Sofia, www.bnb.bg.